โหลดข้อมูล
Username | ชื่อสมาชิก
Password | รหัสเข้าสู่ระบบ
มูลนิธิรามาธิบดีฯ > ติดต่อมูลนิธิ

ติดต่อมูลนิธิ
มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

Tel : 66(0)-2201-1111
Fax : 66(0)-2201-1481
ติดต่อ บริจาค :
ติดต่อ ของที่ระลึก : คลิก>

ติดต่อ อื่นๆ : คลิก>
 
จุดรับบริจาคและจำหน่ายของที่ระลึก
 
  • สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ด้านหน้าข้าง ธ.ไทยพาณิชย์
  • ชั้น 1 อาคาร 1 ติดการเงินกลาง
  • ชั้น 1 อาคาร 1 ด้านหน้าสารบรรณ (จำหน่ายของที่ระลึก)
  • ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
  • ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (จำหน่ายของที่ระลึก)
  • ชั้น 4 ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
โทรสั่งของที่ระลึก 0-2201-2222

โอนเงินบริจาคหรืออุดหนุนของที่ระลึกมูลนิธิรามาธิบดีฯ  
ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี  โดยมีบัญชีธนาคาร ดังนี้
ธ.ไทยพาณิชย์   บัญชีกระแสรายวัน สาขารามาธิบดี  
                    เลขที่ 026-3-05216-3

ธ.กรุงเทพ        
บัญชีกระแสรายวัน  สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
                    เลขที่ 090-3-50015-5

ธ.กสิกรไทย      
บัญชีออมทรัพย์ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
                    เลขที่ 879-2-00448-3

ธ.กรุงไทย        
บัญชีออมทรัพย์ สาขาเตาปูน
                    เลขที่ 020-0-06583-1

ธ.กรุงศรีอยุธยา 
บัญชีออมทรัพย์ สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน
                    เลขที่ 072-1-35991-0

ธ.ทหารไทย      
บัญชีออมทรัพย์ สาขาสนามเสือป่า
                    เลขที่ 046-2-42103-3
 


ต้องการแจ้งความจำนงบริจาคตัดบัญชีสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
https://app.box.com/s/5de9e2qrcxbrj5c914q3d7wrloxj0mja
 


 
Ramathibodi Foundation
 
Ramathibodi Foundation 270 Rama VI Rd. Rajthevi District, Bangkok 10400.

Tel : 66(0)-2201-1111
Fax : 66(0)-2201-1481
Mail : info@ramafoundation.or.th

 

 


กรุณาใส่อีเมล์ให้ถูกต้อง xxxxx@xxxxx.com