ร่วมบริจาคเพื่อเพิ่มแพทย์...
เพิ่มโอกาสการรักษา
ให้หัวใจเต้นต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด

เพื่อสนับสนุนโครงการสถาบัน
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

10 รายชื่อผู้โชคดีที่ปฏิบัติภารกิจมอบความสุขด้วยหัวใจกับคุณป้อง ณวัตน์

  • 1. บริษัท เอ.วี.เอ็น. มอเตอร์เวอคส์ จำกัด
  • 2. ด.ช.คณุตม์นันต์ โฆษิตชัยวัฒน์
  • 3. สุธาสินี ม่วงรุ่ง
  • 4. ขวัญอัฎฐสร วงศ์สุวจิตต์
  • 5. จนิษฐา ธีรวรชัย
  • 6. ศรัณย์ ดั่นสถิตย์
  • 7. อัษฎางค์ คูเจริญ
  • 8. รมณภัทร เข็มบุปผา
  • 9. กิติพงษ์ เลิศวิไลกุลทรัพย์
  • 10. กรรณิการ์ เที่ยงธรรม

ชมวีดิโอบันทึกภาพบรรยากาศกิจกรรมได้ที่ RamaGiveShop