ความร่วมมือระหว่างองค์กร


      มูลนิธิรามาธิบดีฯ ร่วมเป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนและองค์กรต่างๆ ในการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม และส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนทั้งนี้ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ผู้มีจิตศรัทธาทั้งในรูปแบบขององค์กร ทั้งภาคธุรกิจต่างๆ และบุคคลที่มีจิตศรัทธาจะร่วมในการช่วยเหลือกิจกรรมของมูลนิธิรามาธิบดีฯ ตามความถนัดเฉพาะแต่ละองค์กร มิได้จำกัดเพียงการบริจาคเงินเท่านั้น... ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่ทั้งผู้ให้ และผู้รับอย่างไม่สิ้นสุด

 

ความช่วยเหลือและการร่วมมือร่วมใจของท่าน สามารถช่วยผู้ป่วย ผู้ป่วยยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสอีกหลายร้อยชีวิต

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิรามาธิบดีฯ
270 ถนนพระราม6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2201-1111