การติดต่อมูลนิธิ

เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

Tel : 66(0)-2201-1111
Fax : 66(0)-2201-1481
จุดรับบริจาคและจำหน่ายของที่ระลึก

 

เปิด-ปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30 - 17.30 น. และ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

  • สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ด้านหน้าข้าง ธ.ไทยพาณิชย์
  • ชั้น 1 อาคาร 1 ติดการเงินกลาง
  • ชั้น 1 อาคาร 1 ด้านหน้าสารบรรณ (จำหน่ายของที่ระลึก)
  • ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
  • ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (จำหน่ายของที่ระลึก)
  • ชั้น 4 ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
โทรสั่งของที่ระลึก 0-2201-2222

โอนเงินบริจาคหรืออุดหนุนของที่ระลึกมูลนิธิรามาธิบดีฯ
ธ.ไทยพาณิชย์   สาขารามาธิบดี   เลขที่ 026-3-05216-3
ธ.กรุงเทพ        สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
                    เลขที่ 090-3-50015-5
ธ.กสิกรไทย      สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
                    เลขที่ 879-2-00448-3
ธ.กรุงไทย        สาขาเตาปูน เลขที่ 020-0-06583-1
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน เลขที่ 072-1-35991-0
ธ.ทหารไทย      สาขาสนามเสือป่า เลขที่ 046-2-42103-3 

ต้องการแจ้งความจำนงบริจาคตัดบัญชีสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://www.ramafoundation.or.th/public/upload/documents/ใบแจ้งความจำนง 2015-01.jpg
Ramathibodi Foundation
 
Ramathibodi Foundation 270 Rama VI Rd. Rajthevi District, Bangkok 10400.

Tel : 66(0)-2201-1111
Fax : 66(0)-2201-1481
Mail : info@ramafoundation.or.th