บริษัท วี.วี.ดับบลิว.คอนสตรัคชั่น บริจาค 5,000,000 บาท

บริษัท วี.วี.ดับบลิว.คอนสตรัคชั่น จำกัด โดย คุณวรพรรณ โอทนาวาทกิจ บริจาคเงิน  5,000,000  บาท

สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

รับมอบโดย  อาจารย์นายแพทย์ กิตติณัฐ กิจวิกัย

ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น4 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

วันพฤหัสบดี ที่  2  มีนาคม  2560

ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิรามาธิบดีฯ Ramathibodi Foundation

เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
270 Rama VI Rd. Rajthevi District, Bangkok 10400.
Tel : 66(0)-2201-1111 Fax : 66(0)-2201-1481
Mail : info@ramafoundation.or.th

โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-3-05216-3
ธ.กรุงเทพ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 090-3-50015-5
ธ.กสิกรไทย สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 879-2-00448-3
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน เลขที่ 072-1-35991-0