คุณวิโรจน์-คุณสุมาลี รัตนศิริวิไล บริจาคเงิน 8,000,000 บาท

คุณวิโรจน์-คุณสุมาลี รัตนศิริวิไล บริจาคเงิน 8,000,000 บาท

สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

รับมอบโดย ผศ.สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ กรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีฯ 

ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯชั้น 4 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560

ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิรามาธิบดีฯ Ramathibodi Foundation

เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
270 Rama VI Rd. Rajthevi District, Bangkok 10400.
Tel : 66(0)-2201-1111 Fax : 66(0)-2201-1481
Mail : info@ramafoundation.or.th

โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-3-05216-3
ธ.กรุงเทพ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 090-3-50015-5
ธ.กสิกรไทย สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 879-2-00448-3
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน เลขที่ 072-1-35991-0