บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริจาคเงิน 1,000,000 บาท

 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  โดย คุณชัย โสภณพนิช  ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  

และ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริจาคเงิน 1,000,000 บาท  สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  รับมอบโดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย  สาทร เมื่อวันอังคาร ที่  5  กันยายน  2560

 

ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิรามาธิบดีฯ Ramathibodi Foundation

เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
270 Rama VI Rd. Rajthevi District, Bangkok 10400.
Tel : 66(0)-2201-1111 Fax : 66(0)-2201-1481
Mail : info@ramafoundation.or.th

โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-3-05216-3
ธ.กรุงเทพ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 090-3-50015-5
ธ.กสิกรไทย สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 879-2-00448-3
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน เลขที่ 072-1-35991-0