มูลนิธิ เจริญโภคภัณฑ์ บริจาคเงิน 1,000,000 บาท

มูลนิธิ เจริญโภคภัณฑ์ บริจาคเงิน 1,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผ่านการประมูลภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รับมอบโดย รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริอร วัชรานานันท์ และ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพุฒิพรรณ พัวทวีพงศ์

ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 28 ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562

 

ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิรามาธิบดีฯ Ramathibodi Foundation

เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
270 Rama VI Rd. Rajthevi District, Bangkok 10400.
Tel : 66(0)-2201-1111 Fax : 66(0)-2201-1481
Mail : info@ramafoundation.or.th

โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-3-05216-3
ธ.กรุงเทพ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 090-3-50015-5
ธ.กสิกรไทย สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 879-2-00448-3
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน เลขที่ 072-1-35991-0