คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนแสงโสม (ฝั่งประถม) บริจาค 75,000 บาท

3 มกราคม 2563

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนแสงโสม (ฝั่งประถม) บริจาคเงิน 75,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดี

ณ โรงเรียนอนุบาลแสงโสม (ฝั่งประถม) วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563