ณอรุณี ลิ้มสุขะกร และครอบครัว บริจาค 235,000 บาท

8 มกราคม 2563

คุณอรุณี ลิ้มสุขะกร และครอบครัว บริจาคเงิน 235,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี

เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ณ ห้องรับรองมูลนิธิ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันพุธที่ 8 มกราคม 2563