บริษัท เซ้นท์ คอทเทจ จำกัด โดย คุณวิรัช-คุณสุพัตรา ฉัตรนิธิกุล บริจาคเงิน 1,200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

25 มีนาคม 2563

 

บริษัท เซ้นท์ คอทเทจ จำกัด โดย คุณวิรัช-คุณสุพัตรา ฉัตรนิธิกุล บริจาคเงิน 1,200,000 บาท  สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์

ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ณ บริษัท เซ้นท์ คอทเทจ ซ.กิ่งแก้ว 9/1  เมื่อวันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2563