บริษัท ไรเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย ผู้จัดการทั่วไป TAIZHEN LEE และทีมงานผู้จัดการเป็นตัวแทนบริจาคเงิน 5,000,000 บาท

20 เมษายน 2563

บริษัท ไรเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย ผู้จัดการทั่วไป TAIZHEN LEE และทีมงานผู้จัดการเป็นตัวแทนบริจาคเงิน 5,000,000 บาท

สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 รับมอบโดย  รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี

ณ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคารบริหาร เมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563