คุณนิตยา เดอพรินซ์ ผู้จัดการทั่วไปบริษัท L’Occitane (Thailand) เป็นตัวแทนบริจาคครีมบำรุงมือ จำนวน 2,050 หลอด มูลค่า 607,500 บาท

7 พฤษภาคม 2563

 

คุณนิตยา เดอพรินซ์ ผู้จัดการทั่วไปบริษัท L’Occitane (Thailand) เป็นตัวแทนบริจาคครีมบำรุงมือ

จำนวน 2,050 หลอด มูลค่า 607,500 บาท เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์

รับมอบโดย ผศ. นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการบริหารและเหรัญญิกมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ณ สำนักงานมูลนิธิฯ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563