คุณสุริยันต์ โสนทอง และครอบครัว บริจาคเงิน 1,000,000 บาท

24 เมษายน 2563

 

คุณสุริยันต์ โสนอง และครอบครัว บริจาคเงิน 1,000,000 บา สมุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพย์

สถาบันการแพย์จักรีนฤบดินร์ รับมอบโดย อ.นพ.สิธาคม ผู้สันติ รองผู้อำนวยการสถาบันการแพย์จักรีนฤบดินร์ ฝ่ายนโยบายและแผน 

ณ ห้องมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดิร์ เมื่อวันศุกร์ี่ 24 เมษายน 2563