บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด บริจาคเงิน 1,000,000 บาท

14 เมษายน 2563

 
บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด บริจาคเงิน 1,000,000 บาท
สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19
รับมอบโดย  ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร เมื่อวันอังคารที่ 14 เมษายน 2563