บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริจาคเงิน 833,420 บาท

18 พฤษภาคม 2563

 

คุณบุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร นวัตกรรมและความยั่งยืน 

ผู้บริหารของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริจาคเงิน 833,420 บาท

จากการจัดกิจกรรมสมาชิก Blue Card ใช้คะแนนสะสมบริจาคแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

สมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ต่างๆ ในการรักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วย COVID-19

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลรามาธิบดี  ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563  

รับมอบโดยคุณพรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ณ สำนักงานมูลนิธิฯ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563