คุณสุนทร ภักดีจรัส บริจาค 600,000 บาท

21 กรกฎาคม 2563

คุณสุนทร ภักดีจรัส บริจาคเงิน 600,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ณ บริษัท ซี.เอ็ม.ซี. จำกัด พัฒนาการ วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563