บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริจาค 3,200,000 บาท

24 กรกฎาคม 2563

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินจำนวน 3,200,000 บาท มอบโดยคุณอนุรัตน์ เทียมทัน

สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

รับมอบโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.พรชัย สิมะโรจน์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ณ.อาคารทิปโก้ สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 6 ชั้น 5 วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563