คุณวิรัช ฉัตรนิธิกุล บริจาค 1,000,000 บาท

29 กันยายน 2563

คุณวิรัช ฉัตรนิธิกุล บริจาคเงิน 1,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เนื่องในวันเกิด รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563