คุณจินตนา วิสนุวิมล บริจาค 500,000 บาท

6 ตุลาคม 2563

คุณจินตนา วิสนุวิมล บริจาคเงิน 500,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ณ บ้านผู้บริจาค วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563