คุณไพบูลย์  เลาหะจินดา บริจาคเงิน 1,500,000 บาท

16 ตุลาคม 2563

 

คุณไพบูลย์  เลาหะจินดา บริจาคเงิน 1,500,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเตียงผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  รับมอบโดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 5 วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563