คุณฤทธิชัย-ผศ.พญ.ญาดา ติงธนาธิกุล บริจาคเงิน 1,000,000 บาท

21 ตุลาคม 2563

 

คุณฤทธิชัย-ผศ.พญ.ญาดา ติงธนาธิกุล บริจาคเงิน 1,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเตียงผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  รับมอบโดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563