คุณหนู ตั้งเฉลิมกุล และครอบครัว บริจาคเงิน 220,000 บาท

21 ตุลาคม 2563

 

คุณหนู ตั้งเฉลิมกุล และครอบครัว บริจาคเงิน 220,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 รับมอบโดย อ.ดร.นพ.ธเนศ ปิติธรรมภรณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ห้องมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563