คุณเสริมสุข ปั้นม่วงแดง บริจาคเงิน 1,000,000 บาท

28 ธันวาคม 2563

 

คุณเสริมสุข ปั้นม่วงแดง บริจาคเงิน 1,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ ทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ - โครงการเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด รับมอบโดย ผศ.นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการบริหารและเหรัญญิก มูลนิธิรามาธิบดี ฯ  ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563