บริษัท วี.วี.ดับบลิว.คอนสตรัคชั่น จำกัด

28 ธันวาคม 2563

 

บริษัท วี.วี.ดับบลิว.คอนสตรัคชั่น จำกัด โดย คุณดลภิภพ ธีรพรณรงค์ บริจาคเงิน 1,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ บ้านผู้บริจาค วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563