บริษัท ห้างขายทอง จิน ฮั้ว เฮง จำกัด โดย คุณจิตติ ตั้งสิทธิภักดี บริจาคเงิน 1,000,000 บาท

4 กุมภาพันธ์ 2564

 

บริษัท ห้างขายทอง จิน ฮั้ว เฮง จำกัด โดย คุณจิตติ ตั้งสิทธิภักดี บริจาคเงิน 1,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (โครงการระดมทุนกายวิภาคฯ) รับมอบโดย ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564