บริษัท ห้องอาคารสีฟ้าทองหล่อ จำกัด โดย คุณทวีรัชฎ์ รัชไชยบุญ บริจาคเงิน 2,000,000 บาท

8 กุมภาพันธ์ 2564

 

บริษัท ห้องอาคารสีฟ้าทองหล่อ จำกัด โดย คุณทวีรัชฎ์ รัชไชยบุญ บริจาคเงิน 2,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย ผศ.นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการบริหารและเหรัญญิกมูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564