คุณยุทธนา-คุณทัศนีย์ เฉลิมกิตติชัย บริจาคเงิน 570,000 บาท

8 กุมภาพันธ์ 2564

 

คุณยุทธนา-คุณทัศนีย์ เฉลิมกิตติชัย บริจาคเงิน 570,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ โครงการเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดฯ รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564