กรมที่ดิน มอบโดย คุณนิสิต จันทร์สมวงศ์  อธิบดีกรมที่ดิน  บริจาคเงิน 1,000,000 บาท

10 กุมภาพันธ์ 2564

 

กรมที่ดิน มอบโดย คุณนิสิต จันทร์สมวงศ์  อธิบดีกรมที่ดิน  บริจาคเงิน 1,000,000 บาท  สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (โครงการระดมทุนกายวิภาคฯ)  รับมอบโดย ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ณ  สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564