คุณแสงชัย อภิชาติธนพัฒน์  บริจาคเงิน 100,000 บาท

24 มีนาคม 2564

 

คุณแสงชัย อภิชาติธนพัฒน์  บริจาคเงิน 100,000 บาท  สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย ผศ.นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการบริหารและเหรัญญิกมูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564