คุณปาริชาต ศุภการ และครอบครัว บริจาคเงิน 200,000 บาท

25 มีนาคม 2564

 

คุณปาริชาต ศุภการ และครอบครัว บริจาคเงิน 200,000 บาท  สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย คุณมาลี  สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564