คุณมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ บริจาคเงิน 2,000,000 บาท

26 เมษายน 2564

 

คุณมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ บริจาคเงิน 2,000,000 บาท  สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสวนหัวใจ รับมอบโดย รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564