คุณพรทิพย์ ธนไพศาล บริจาคเงิน 300,000 บาท

26 เมษายน 2564

 

คุณพรทิพย์ ธนไพศาล บริจาคเงิน 300,000 บาท สมทบทุนมูนิธิรามาธิบดีฯ ทุนห้องสวนหัวใจและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ บ้านผู้บริจาคเขตบางเขน เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564