คุณเสถียร-คุณนภาพร ยังวาณิช บริจาคเงิน 1,600,000 บาท

28 เมษายน 2564

 

คุณเสถียร-คุณนภาพร ยังวาณิช บริจาคเงิน 1,600,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 รับมอบโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.พรชัย สิมะโรจน์ ณ บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด เขตประเวศ เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564