ครอบครัวทรัพย์สาคร และ กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ บริจาคเงิน 5,000,000 บาท

7 พฤษภาคม 2564

 

ครอบครัวทรัพย์สาคร และ กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ โดย คุณชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ บริจาคเงิน 5,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 รับมอบโดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ อาคารทิปโก้ พระราม 6  เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564