คุณปราโมทย์-คุณวรรณพร พรประภา บริจาคเงิน 1,200,000 บาท

18 พฤษภาคม 2564

 

คุณปราโมทย์-คุณวรรณพร พรประภา บริจาคเงิน 1,200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รับมอบโดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564