บริษัท คริสตัลซิลด์ โปรเฟสชั่นนอล คาร์โค้ทติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริจาคเงิน 100,000 บาท

18 พฤษภาคม 2564

 

บริษัท คริสตัลซิลด์ โปรเฟสชั่นนอล คาร์โค้ทติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดย คุณธีรรัตน์ จงประเสริฐ บริจาคเงิน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  รับมอบโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.พรชัย สิมะโรจน์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564