คุณนรีรัตน์ แย้มลม้าย บริจาคเงิน 462,000 บาท

18 พฤษภาคม 2564

 

คุณนรีรัตน์ แย้มลม้าย บริจาคเงิน 462,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รับมอบโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.พรชัย สิมะโรจน์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564