คุณสุภาพร-คุณเรวดี ศรีอุไร และครอบครัว  บริจาคเงิน 100,000 บาท

10 มิถุนายน 2564

 

คุณสุภาพร-คุณเรวดี ศรีอุไร และครอบครัว  บริจาคเงิน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันจักรีนฤบดินทร์ และ โครงการป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รับมอบโดย ผศ.นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการบริหารและเหรัญญิก มูลนิธิรามาธิบดี ฯ ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564