คุณจันทรา แซ่อึ้ง  บริจาคเงิน 100,000 บาท

21 มิถุนายน 2564

 

คุณจันทรา แซ่อึ้ง  บริจาคเงิน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ ทุนเพื่อโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รับมอบโดย  คุณประภาพร จันทร์พันธุ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับบริจาค ณ บ้านผู้บริจาค เขต ดินแดง เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564