ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล บริจาคเงิน 15,000,000 บาท

29 มิถุนายน 2564

 

ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล บริจาคเงิน 15,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ สู้ภัยโควิด19 เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี รับมอบโดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ ถนนศรีอยุธยา เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564