ท่านอภัย จันทนจุลกะ บริจาคเงิน 100,000 บาท

19 สิงหาคม 2564

 

ท่านอภัย จันทนจุลกะ บริจาคเงิน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ  ณ ห้องรับรองมูลนิธิชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564