คุณวารี ศุภนิมิตวาสนา และครอบครัว บริจาคเงิน 2,000,000 บาท

18 สิงหาคม 2564

 

คุณวารี ศุภนิมิตวาสนา และครอบครัว บริจาคเงิน 2,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและสู้ภัยโควิด 19 รับมอบโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.พรชัย สิมะโรจน์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ ชั้น 5 เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564