คุณนันทนา เตชะกุลวณิชย์ บริจาคเงิน 50,000 บาท

26 สิงหาคม 2564

 

คุณนันทนา เตชะกุลวณิชย์ บริจาคเงิน 50,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564