คณะผู้บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริจาคเงิน จำนวน 5,000,000 บาท

27 สิงหาคม 2564

 

คณะผู้บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) โดย คุณนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริจาคเงิน จำนวน 5,000,000 บาท ทุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รับมอบโดย ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564