คุณวิรัช-คุณสุพัตรา ฉัตรนิธิกุล บริจาคเงิน 1,000,000 บาท

21 ธันวาคม 2564

 

คุณวิรัช-คุณสุพัตรา ฉัตรนิธิกุล บริจาคเงิน 1,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิฯ เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564