คุณปุ่น-คุณไสว อยู่เล็ก บริจาคเงิน 1,000,000 บาท

23 ธันวาคม 2564

 

คุณปุ่น-คุณไสว อยู่เล็ก บริจาคเงิน 1,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย ผศ.ดร.พญ. สินิจธร รุจิระบรรเจิด ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ด้านงานพยาธิวิทยา นิติเวชและบริการโลหิต ณ ห้องมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564