บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด บริจาคเงิน 7,000,000 บาท

23 ธันวาคม 2564

 

บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด บริจาคเงิน 7,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์  รับมอบโดย อ.นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564