คุณบุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ และครอบครัว บริจาคเงิน 325,000 บาท

22 ธันวาคม 2564

 

คุณบุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ และครอบครัว บริจาคเงิน 325,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย ผศ.สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ กรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดี ฯ ณ อาคารมหานครยิปซั่ม พญาไท เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564