บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริจาคเงิน 500,000 บาท

20 เมษายน 2565

 

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยคุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการบริษัท บริจาคเงิน 500,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย อ.นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2565